Comenius Zamenhof
Robert Kochstraat 6
8921 VX Leeuwarden
T: (058) 234 76 70
info-zamenhof@csg-comenius.nl

Schoolleiding
Lydia Hofman
directeur
l.hofman@cvo-nf.nl

Nils Maurits
teamleider vmbo
n.maurits@cvo-nf.nl

Bouke de Vries
teamleider vmbo
b.devries@cvo-nf.nl

Michel van Dijk
teamleider praktijkonderwijs
m.vandijk@cvo-nf.nl

Medezeggenschapsraad
MR Zamenhof
mr-zam@cvo-nwf.nl

Absentie
Ziek melden kan van maandag t/m vrijdag, het liefst zo vroeg mogelijk op het volgende telefoonnummer:
(058) 234 76 70
of via de Magister App

Contact
Over welk opleidingsniveau heeft u een vraag?
Contactpersonen basisonderwijs

Mevr. M. Oosterbos, m.oosterbos@cvo-nf.nl (praktijkonderwijs)

Dhr. S. Koster, s.koster@cvo-nf.nl (vmbo)

Dhr. N. Maurits, n.maurits@cvo-nf.nl (vmbo)