Vmbo? Praktijkonderwijs? Hoe zit het ook alweer?

Op Zamenhof kun je praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- en de gemengde leerweg van het vmbo volgen. Je meester/juf kan je vertellen op welk niveau je op Zamenhof kunt starten. Je ziet in het schema hieronder pijltjes. Die geven aan welke doorstroommogelijkheden je aan het einde van de opleiding hebt. Maar…je kunt ook in klas 1 en 2, en in sommige gevallen zelfs nog in klas 3, al wisselen van niveau. Want het komt vaak voor dat kinderen zich op een bepaalde leeftijd sneller of langzamer ontwikkelen. Met onze doorstroommogelijkheden proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de ontwikkeling van iedere leerling.


Onze vmbo-opleidingen

Onze basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo bieden zes (van de tien) landelijke uitstroomprofielen, waaronder drie technische, en 15 vrije beroepsgerichte keuzevakken. Onze gemengde leerweg (qua niveau hetzelfde als de mavo/theoretisch leerweg) biedt al vanaf klas 1 veel praktijkuren. Met onze Talentstromen en de Sportstroom in de onderbouw hebben we daarmee in de stad en omstreken een uniek vmbo-aanbod!
Wanneer kom je in aanmerking voor welke vmbo-opleiding? Het antwoord op die vraag, en nog veel meer informatie over ons vmbo-aanbod, vind je in het menu onder deze pagina.

Ons praktijkonderwijs

Ook in het praktijkonderwijs bieden we veel (praktijk)keuzevakken in meerdere leerjaren, verdeeld over verschillende profielen (Techniek, Dienstverlening & Zorg, Hout & Bouw, Groen en Leerroute). Het praktijkonderwijs kent, naast uitzicht op (beschut) werk, met onze Leerroute een doorstroomroute naar het mbo. Voor leerlingen die na groep 8 qua ontwikkeling tussen vmbo en praktijkonderwijs in zitten, start de Leerroute met de pro/vmbo-klas (ProV). De individuele ontwikkeling van het kind staat voorop bij al het aangeboden onderwijs.
Wanneer kom je in aanmerking voor ons praktijkonderwijs? Het antwoord op die vraag, en nog veel meer informatie over ons praktijkonderwijs, vind je in het menu onder deze pagina.