Persoonlijke aandacht, wederzijds respect en geloof in ieder talent


Contact leerlingen en ouders met mentoren

Veel leerlingen redden zich in onze school met de juiste aandacht van mentoren en coaches en natuurlijk de steun van ouder(s) of verzorger(s). Mentoren zijn voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt. Op Zamenhof zijn deze lijnen kort en onze leraren staan erom bekend dat er snel wordt gereageerd op vragen. In de tevredenheidsonderzoeken onder ouders scoort onze communicatie en bereikbaarheid al jaren beduidend boven het landelijke gemiddelde! Dit maakt dat schoolzaken snel bekend zijn bij ouders.


Maatregelen tegen pesten

Andersom is net zo belangrijk: zaken die thuis spelen en van invloed (kunnen) zijn op de schoolgang van leerlingen, vernemen we graag zo snel mogelijk om hier adequaat mee om te kunnen gaan. Bijvoorbeeld als er mogelijk sprake is van klieren of zelfs pesten. Juist omdat we een respectvolle omgang en veiligheid zo belangrijk vinden, willen we pesten waar mogelijk voorkomen en ingrijpen indien het zich toch voordoet. Voor leerlingen hebben we hiervoor een ‘anti-pestbutton’, waar pesten (ook anoniem) gemeld kan worden.


Relatie voor prestatie

Persoonlijke aandacht heeft dus alles te maken met welbevinden, respect en veiligheid van leerlingen en daarmee met de ontwikkeling van kinderen. De drie uitgangspunten van de Comeniusscholen (persoonlijke aandacht, wederzijds respect en geloof in ieders talent) komen daarmee samen in de wijze waarop Zamenhof neer kinderen kijkt: een goede relatie gaat vooraf aan prestatie.


Positive Behavior Support (PBS)

Onze pedagogische visie komt voort uit PBS. Dit is een manier van werken die we binnen Zamenhof gebruiken om gewenst gedrag van leerlingen te bevorderen door hier veel aandacht aan te geven. Ook het belonen van goed, gewenst gedrag hoort hier bij. Bijvoorbeeld door er complimenten voor te geven en het te benoemen. Tegelijkertijd proberen we zo weinig mogelijk aandacht te geven aan ongewenst gedrag, zonder het daarmee ‘goed’ te keuren of door de vingers te zien.

Goed gedrag kun je leren, dus. En dat maakt leren leuk en de school een fijne plek! Het doel van PBS is het creëren van een positieve, sociale omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alles wat met gedrag te maken heeft in een school opgehangen kan worden. Op Zamenhof hebben we daardoor drie woorden gekozen die voor ons hierin centraal staan. Het gaat bij ons om plezier, vertrouwen en respect!