Zorg en Ondersteuning Op Praktijkonderwijs CSG Comenius besteden we elke dag aandacht aan de zorg en ondersteuning van uw kind. Elke docent zet alles op alles om voor uw kind het juiste onderwijs te bieden en talenten aan te boren of verder te ontwikkelen. Soms weten we het niet alleen en hebben we hulp nodig.


Samenwerkingsverband

Praktijkonderwijs CSG Comenius valt onder het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard. Via dit samenwerkingsverband hebben we de mogelijkheid om regelmatig een orthopedagoog binnen onze school uit te nodigen en met ons mee te kijken.


Ondersteuningscoördinator

Minke Oosterbos is de Ondersteuningscoördinator van Praktijkonderwijs CSG Comenius. Zij is de contactpersoon voor de ouders, leerlingen, deskundigen & mentoren/ coaches. Zij maakt deel uit van het MOT Zamenhof (Multi disciplinaire Onderwijsteam van de locatie Zamenhof) namens Praktijkonderwijs CSG Comenius en doet eventuele zorgmeldingen. Binnen het Praktijkonderwijs is zij de voorzitter van het ondersteuningsteam Pro waar de Passend onderwijscoach, de Gedrags -deskundige en afwisselend de Logopediste en de Teamleider aanschuiven.


Multidisciplinair Ondersteunings Team (MOT)

In dit team worden leerlingen besproken, die ondanks alle extra aandacht en begeleiding nog steeds zorgen geven. In dit team wordt gezamenlijk over oplossingen nagedacht. Mocht uw zoon of dochter in dit team besproken worden, dan wordt u hiervan altijd op de hoogte gebracht.


Passend Onderwijs Coach

De Passend Onderwijs coach ondersteunt docenten en leerlingen bij het vormgeven en ontvangen van onderwijs als er, vanwege een visuele aandoening of een leerstoornis, extra hulp nodig is.


Logopedist

De Logopedist is iedere maandag op school aanwezig. Zij screent alle eerstejaars op eventuele spraakproblemen. Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging van de logopedist.


Gedragsdeskundige

De gedragsdeskundige helpt docenten om, op basis van de ‘Geef me de vijf’- methode, het onderwijs zodanig aan te bieden, dat leerlingen met ASS-kenmerken goed uit de voeten kunnen in ons Praktijkonderwijs. Hiervoor is het in bepaalde situaties nodig om een klassensituatie te filmen. Docent en gedragsdeskundige leren door de filmbeelden hoe het onderwijs nog beter ingericht kan worden. Na bespreken worden de filmbeelden vernietigd.


Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werkster helpt problemen op te lossen. Het schoolmaatschappelijk werk is de brug tussen de school en hulpverlening. De sociaal werker kan op drie manieren ondersteunen: