Het Praktijkonderwijs van CSG Comenius is een fijne school. Niet in de laatste plaats door onze persoonlijke benadering en de grote betrokkenheid van onze medewerkers. Onze Pro-docenten begeleiden leerlingen om hun talenten maximaal te benutten en arbeidsvaardigheden te ontwikkelen. Uiteindelijk gaat het om het vinden van een baan óf doorstromen naar het mbo. Heel belangrijk daarbij is werkhouding en sociale vaardigheid.

Denk hierbij aan heel praktische zaken als het nakomen van afspraken, een juiste instelling en omgangsvormen die op de werkvloer of vervolgopleiding gevraagd wordt en het zorgen voor passende kledij. Het bereiken van grote en kleine successen doen we samen bij ons op het Pro: leerling, school én ouders.


Praktijkonderwijs CSG Comenius in het kort:
Praktijkonderwijs