Praktijk

In de praktijklessen leren de leerlingen basisvaardigheden. Stap voor stap in de les en daarna, via interne en externe stages, leren de leerlingen hun basisvaardigheden toe te passen en ontdekken ze wat ze goed kunnen en hoe hun talenten het beste tot hun recht komen. Daarin worden ze intensief begeleid en gecoacht door hun mentor/coach en in de bovenbouw ook nog door een stagecoach. De leerlingen van de klassen 1 en 2 krijgen alle praktijkvakken.

Vanaf klas 3 wordt een profiel gekozen met praktijkvakken passend bij het uitstroomperspectief. Het uitstroomperspectief kan (Beschut) Werk, mbo of dagbesteding zijn. Onze praktijkvakken zijn: Koken, Hout (ook Schilderen en Metselen) Metaalbewerking (Lassen), Techniek, Motorvoertuigen, Groen (Bloemschikken, Pro Garden, Hovenierswerk), Zorg (Facilitair, Ouder- & Kindzorg, Op Jezelf, EHBO), Handvaardigheid (Schilderen, Textiel, Tekenen, enz.).

Stages

Om het geleerde in de praktijk te brengen bieden we interne stages en, op verschillende momenten in de week, arbeidstraining aan. Op dinsdagen gaan een aantal leerlingen (vanaf klas 3) mee naar een bouwbedrijf waar ze de kneepjes van het vak mogen leren, woensdagen kunnen leerlingen (vanaf klas 3) op ‘Klus’. Leerlingen doen, onder professionele begeleiding, allerhande klussen in en om Leeuwarden. Op vrijdag bieden we een arbeidstrainingsproject aan. Leerlingen leren hier hoe het voelt om in een bedrijf werkzaam te zijn. Vanaf klas 4 gaan leerlingen steeds meer op stage.

Algemeen Vormend Onderwijs (AVO)

Naast de praktijklessen bieden we (bijna) elke dag theorielessen aan. We noemen deze lessen AVO lessen: Algemeen Vormend Onderwijs. Taal, Rekenen, (Begrijpend) Lezen, Spelling, Wereldoriëntatie, Burgerschap, ICT- & Sociale Vaardigheden vormen de basis voor onze AVO lessen. We bieden deze vakken (voornamelijk) aan via de online methode Snappet.

In de bovenbouw worden de AVO-vakken op toegepaste wijze aangeboden: taal, rekenen, begrijpend lezen, ICT & Burgerschap. Deze vakken worden beoefend bij bijvoorbeeld het halen van het auto theorie-examen, het lezen van een contract of een website en het salarisstrookje.

Maatvoering bij het bouwen van een muur, het inschatten hoeveel liter verf of water ergens voor nodig is; het kan allemaal onderdeel zijn van een toegepaste AVO-les. Als het maar bijdraagt aan de praktische vaardigheden die nodig zijn om een baan te krijgen of uit te stromen naar het mbo.

Diploma

Alle leerlingen van Praktijkonderwijs krijgen aan het einde van hun schoolloopbaan een diploma gebaseerd op de prestaties in de praktijkvakken, de stages, theorie, behaalde certificaten (vanaf het vierde jaar is het verplicht om tenminste 1 certificaat per jaar te halen) en de aanwezigheid van meer dan 95% over de hele schoolperiode. We bieden op maandag- en donderdagmiddag de mogelijkheid tot het behalen van verschillende certificaten. Te denken valt aan VCA, EHBO, facilitair, Bas en Kas, Hout dat werkt, etc.

Anti-Pestbeleid

Elke dag wordt door o.a. onze godsdienstmethode Oase aandacht besteedt aan hoe we met elkaar om willen gaan. Tijdens de ‘Week Tegen Pesten’ besteden we ieder jaar extra aandacht aan pesten.

Positive Behaviour Support (PBS)

PBS betekent dat we op een positieve manier met elkaar om willen gaan. Schoolafspraken zijn op een positieve manier opgesteld. We leren elkaar dat fouten maken niet erg is, als we er maar van leren! De schoolafspraken hangen in ieder lokaal en zijn op de gangen ook terug te vinden.

Praktijkonderwijs op CSG Comenius Zamenhof