Wij zijn een open christelijke school voor alle overtuigingen gericht op het ‘insluiten’ van de medemens. Ons pedagogisch klimaat is gericht op positieve bevestiging van gewenst gedrag vanuit het concept van Positive Behavior Support. Dit zorgt voor een veilige en prettige sfeer in de school. Deze benadering draagt dan ook bij in de positieve rapportages van de onderwijsinspectie en uitstekende doorstroom- en slagingspercentages.

Zamenhof is de enige school in Leeuwarden en omstreken die zes van de tien mogelijke examenprofielen aanbiedt in de domeinen techniek, economie & ondernemen, zorg & welzijn en horeca, bakkerij & recreatie. Een brede oriëntatie op het toekomstige beroepenveld met stages, opdrachten, hulp bij het maken van keuzes en praktijklessen vanaf klas 1 helpen bij het maken van de juiste keuzes richting een diploma.

Naast je vaste vakken is er de mogelijkheid om veel te kiezen op Zamenhof. Je kan kiezen uit tientallen keuzevakken en talentontwikkeling (zoals kunst & cultuur, ICT, sport). Deze keuzes starten in klas 1 en gaan door tot in klas 4. Naast deze keuze mogelijkheden in het lesrooster is er ook de mogelijkheid om in klas 1&2 deel te nemen aan de sportstroom. Hier bij kan je samen met andere leerlingen extra sportlessen doen binnen en buiten de school.

Gezonde school

Tot slot is Zamenhof een “gezonde school”. We voldoen als school aan de eisen om twee certificaten te dragen. We zijn een gezonde school met een uitstekend aanbod in onze kantine de MenZa, een lesaanbod over gezonde keuzes en watertappunten. Hierdoor dragen we het certificaat ‘Voeding’ van de gezonde school. We bezitten ook een certificaat roken, alcohol en drugs. We hebben een rookvrij terrein, een goed aanbod in onze lessen om leerlingen voor te lichten over de gevolgen en de risico’s en voorlichtingen die worden georganiseerd voor ouders/personeel/leerlingen.