Vanaf klas 3 wordt een profiel gekozen met praktijkvakken passend bij het uitstroomperspectief. Het uitstroomperspectief kan (Beschut) Werk, mbo of dagbesteding zijn. De praktijkvakken krijgen een plaats binnen de Profielen;

Aan het einde van het tweede leerjaar kiezen leerlingen, samen met de ouders en de mentor, welk profiel in ieder geval niet gekozen gaat worden voor leerjaar drie. In leerjaar vier wordt nog een profiel afgestoten. In de bovenbouw blijven dan twee tot drie profielen over, want de leerroute leidt over het algemeen naar een vertrek naar mbo na het vierde leerjaar.