Via onderstaande knop kunt u uw kind aanmelden bij leerjaar 2 tot en met leerjaar 6 voor Comenius Zamenhof vmbo en praktijkonderwijs, schooljaar 2023-2024. Na het verzenden wordt er een bevestiging van aanmelding verstuurd naar het emailadres dat op het formulier is ingevuld bij ouder 1.

Bij vragen kunt u ons op de volgende manieren de leerlingenadministratie bereiken:
-mail: tlc@cvo-nf.nl
-telefoon: 058-2347670 (keuze Zamenhof, leerlingenadministratie)