Plaatsingsmogelijkheden schooljaar 2024/2025 Comenius Zamenhof.

Klas 1 vmbo kader en vmbo gemengde leerweg zijn vol.
Klas 2 vmbo kader en vmbo gemengde leerweg zijn vol.
Klas 3 vmbo kader, basis en gemengde leerweg zijn vol.

Voor vragen over aanmelding kunt u terecht bij de voorzitter van de toelatingscommissie mevr. Minke Oosterbos (m.oosterbos@cvo-nwf.nl).