Voor schooljaar 2023-2024 is aanmelden nog beperkt mogelijk. Dat komt doordat meerdere leerjaren/leerjaren vol zitten en het niet mogelijk is extra klassen/profielgroepen te formeren. De leerjaren en niveaus waar nog wél plaatsingsmogelijkheden zijn:

Klas 1:
Alleen in het praktijkonderwijs, de ProV-klas en vmbo-kader zijn nog enkele plaatsen vrij.

Klas 2:
Er zijn geen plaatsingsmogelijkheden in klas 2.

Klas 3:
Alleen in de vmbo gemengde leerweg zijn nog plaatsen vrij.

Klas 4:
vmbo basis/kader en vmbo gemengde leerweg zijn nog enkele plaatsen vrij.

Voor alle leerjaren/niveaus die hierboven niet genoemd zijn geldt dat er momenteel geen plaatsingsmogelijkheden zijn. Voor het volgende leerjaar kan te allen tijde worden aangemeld. Voor vragen over aanmelding kunt u terecht bij de voorzitter van de toelatingscommissie mevr. Dietha Krol (d.krol@cvo-nwf.nl).