Voor leerlingen die graag zouden willen uitstromen naar het mbo, of zelfs in het tweede schooljaar naar het vmbo willen doorstromen hebben we een leerroute gecreëerd.

De leerroute bestaat uit:

De ProV-Klas

De Pro-vmbo klas (ProV-klas) is voor leerlingen, die misschien net te hoge scores voor het Praktijkonderwijs hebben en aan de andere kant net te lage scores voor het vmbo hebben. We zien ook leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied beter tot hun recht komen in de kleine klassen van het Praktijkonderwijs, maar de theorie van het vmbo goed aankunnen. Voor deze leerlingen hebben wij de ProV-klas ontwikkeld. Leerlingen krijgen les op vmbo niveau en in vmbo vakken zoals Nederlands, wiskunde & binask (biologie, natuurkunde, scheikunde). De praktijkvakken krijgen ze binnen het Praktijkonderwijs. Halverwege het schooljaar krijgen de leerlingen van de ProV-klas meer les binnen het vmbo en zal worden gekeken of de leerlingen in het tweede jaar vmbo kunnen instromen.

De Pro+ klas

De Pro+ klas is voor de leerlingen die niet doorgestroomd zijn naar het vmbo, en leerlingen die in klas 1 hebben laten zien dat ze meer theorie aankunnen. Leerlingen gaan naar deze klas op basis van resultaten en motivatie.

De ProM-klas

De ProM-klas is de klas waar leerlingen zich voorbereiden op het mbo. Hun uitstroomperspectief is dan ook ‘mbo’. In deze klas krijgen de leerlingen op dinsdag, woensdag en donderdag les en gaan zij op maandag en vrijdag op stage. De stage wordt door de leerlingen zelf geregeld. Praktijkonderwijs CSG Comenius bestaan de AVO lessen uit het oefenen van vaardigheden, die nodig zijn als de leerlingen in de toekomst op zichzelf wonen of aan het werk zijn. Denk hierbij aan het oefenen in het invullen en aanvragen van (online) formulieren, (online) bankieren, het gebruiken van e-mail, enz. De geoefende vaardigheden in de onderbouw worden in de bovenbouw in praktijk gebracht. Dit geldt zowel voor de praktijklessen als de theorielessen.