Samen werken aan succes

Het praktijkonderwijs van CSG Comenius is een succesvolle school. Niet in de laatste plaats door onze persoonlijke benadering en de grote betrokkenheid van onze medewerkers. Onze docenten delen de gedrevenheid om leerlingen binnen hun mogelijkheden vooruit te helpen en om hun talenten maximaal te benutten. Uiteindelijk gaat het om het vinden van een baan. Heel belangrijk daarbij is werkhouding en sociale vaardigheid. Denk hierbij aan heel praktische zaken als het nakomen van afspraken, een juiste instelling en omgangsvormen die de praktijk vraagt. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar voor onze leerlingen is dit niet altijd zo. Het bereiken van deze grote en kleine successen doen we samen: leerling, ouders en school.

Kortom; Geloof in de toekomst!


Wat doen wij

Structuur, duidelijkheid en respect

Op onze school vinden we het belangrijk dat we met respect met elkaar omgaan en dat leerlingen goede omgangsvormen leren. Dat is immers wat de praktijk van later ook verlangt. Onze leerlingen zijn gebaat bij structuur en duidelijkheid. Dat is terug te zien in de school. We hebben duidelijke regels en een vast lesrooster met zo min mogelijk lesuitval. Samen met de leerlingen zorgen we voor een nette schoolomgeving.

Wil je meer weten over ons praktijkonderwijs? Bekijk hier onze brochure: