Comenius Zamenhof is gesitueerd aan de rand van het Zamenhofpark in Leeuwarden. In dit mooie gebouw zitten onze opleidingen praktijkonderwijs (pro) en voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Het praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs en duurt zes jaar. Je krijgt veel praktijkvakken en daarbij goede begeleiding. Je wordt voorbereid op het vinden van een baan of doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Het vmbo duurt vier jaar en op Zamenhof kun je drie van de vier mogelijke richtingen binnen het vmbo volgen: de basisberoepsgerichte -, de kaderberoepsgerichte – en de gemengde leerweg. Uniek in Leeuwarden: je kunt in maar liefst zes van de tien mogelijke opleidingsprofielen examen doen! Je krijgt, naast een aantal theoretische vakken, veel doe-vakken in onze grote praktijklokalen. Het vmbo bereidt je goed voor op het mbo en vanuit de gemengde leerweg kun je ook doorstromen naar de havo.