Aanmeldingsmogelijkheden voor huidig schooljaar 2022-2023

Tijdens het huidige schooljaar 2022-2023 is aanmelden beperkt mogelijk. Dat komt doordat meerdere leerjaren/leerjaren vol zitten en het niet mogelijk is extra klassen/profielgroepen te formeren. De leerjaren en niveaus waar nog wél plaatsingsmogelijkheden zijn:

Klas 1:
Alleen in het vmbo-basis/kader en vmbo-gemengde leerweg nog enkele plaatsen

Klas 2:
Alleen in vmbo-basis en vmbo-gemengde leerweg nog enkele plaatsen

Klas 4:
Alleen in vmbo-basis, -kader en gemengde leerweg nog enkele plaatsen

Voor alle leerjaren/niveaus die hierboven niet genoemd zijn geldt dat er momenteel geen plaatsingsmogelijkheden zijn. Voor het volgende leerjaar kan te allen tijde worden aangemeld. Voor vragen over aanmelding kun je voor het vmbo terecht bij mevr. Posthuma via t.posthuma@cvo-nf.nl en voor het praktijkonderwijs bij mevr. Oosterbos via m.oosterbos@cvo-nf.nl