Beschik jij over het talent om je te ontwikkelen tot een meesterkok, een schoonheidsspecialiste, een technische duizendpoot of een slimme internetverkoper? In onze opleidingen ontdek je dat snel. Naast de vakken als Nederlands, Engels, wiskunde en biologie krijg je veel praktijkvakken. Op locatie Zamenhof worden de volgende profielen aangeboden:

Uniek in Leeuwarden en omstreken.

De praktijkvakken starten in klas 1. We noemen deze lessen Comenius In Company (CIC). Deze lessen staan volledig in het teken van kennismaken en voorbereiden op toekomstige keuzes. We starten dan ook moet lessen in alle vier van onze profielen. Het doel is om de leerlingen een zo goed mogelijk beeld van de praktijkvakken te geven en zo de juiste keuze te maken richting de bovenbouw en het bijbehorende examen. Leerlingen maken steeds keuzes om minder profielen te volgen om eind klas 2 de keuze te maken voor 1 profiel waar examen in wordt gedaan.

Vmbo-profielen en keuzemogelijkheden

Voor de keuzes voor het examen, welke in klas drie start, hebben we de mogelijkheid om examen te doen in 6 van de 10 profielen. Dit maakt Zamenhof uniek in de regio.

In klas vier wordt er in twee delen examen gedaan. Allereerst wordt er een praktijkexamen afgelegd in 1 van de 6 profielen. Vervolgens wordt er eindexamen gedaan in de theoretische vakken welke bij het profiel horen en gekozen zijn.

Profielen

Hoe ziet een profiel eruit? Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Het bestaat uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

De avo-vakken
Welk profiel je ook kiest, je krijgt Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en ten minste één kunstvak. Daarbij doe je nog twee avo-vakken die samenhangen met je profiel. Bijvoorbeeld: bij een techniekprofiel zijn dat de vakken wiskunde en natuurkunde (nask1). Bij Economie en ondernemen zijn dat de vakken economie en wiskunde

Het beroepsgerichte profielvak
Het beroepsgerichte profielvak is het ‘vaste’ deel dat iedereen die kiest voor een bepaald profiel doet. Je leert hier de basiskennis en de basisvaardigheden die je nodig hebt om in een beroep of werkveld goed te functioneren. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg volg je het hele beroepsgerichte profielvak. In de gemengde leerweg krijg je minder beroepsgerichte uren en een extra avo-vak. Daarom doe je daar de helft van het profielvak.

De beroepsgerichte keuzevakken
In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kies je vier beroepsgerichte keuzevakken, in de gemengde en theoretische leerweg twee. Wil je meer van één vakgebied weten, dan kies je voor keuzevakken die daar dieper op ingaan. Maar je kunt ook kiezen voor keuzevakken die je kennis laten maken met andere werkvelden of zelfs andere sectoren. Je school bepaalt uit welke keuzevakken jij mag kiezen. Zo kan je school ervoor zorgen dat jouw programma goed aansluit bij de beroepsopleidingen op het mbo en bij de arbeidsmogelijkheden in de omgeving.

Extra vakken

Voor kaderleerlingen in het 3e leerjaar is er de mogelijkheid extra vrije keuzevakken te volgen die een aanvulling kunnen zijn richting de vervolgopleiding. Denk daarbij aan

Maatwerk – studiepunt

Wanneer je extra ondersteuning en uitleg nodig hebt bij de verschillende vakken, kun je daarvoor terecht bij Studiepunt! Daar is gelegenheid voor huiswerkbegeleiding en hulp bij studievaardigheden. Ook het extra oefenen van praktijkvaardigheden behoort tot de mogelijkheden.

Stage

In het 3e leerjaar doe je een week lang een Beroeps oriënterende Stage. In het 4e jaar loop je een dag per week stage in een bedrijf buiten de school en binnen het MBO. Door deze praktijkervaring krijg je meer kijk op waar jouw talenten en interesses liggen.

Keuzes maken

​Tijdens je vmbo-opleiding – en daarna – moet je vaak keuzes maken: welk profiel ga je kiezen, welke beroepsgerichte keuzevakken, waar ga je stage lopen, welke mbo-opleiding ga je doen? Omdat kiezen niet altijd makkelijk is, begeleidt je school je bij het maken van keuzes. Die begeleiding noemen we LOB, Loopbaanoriëntatie en Begeleiding.

Tijdens LOB houd je je eigen loopbaandossier bij en leer je allerlei vaardigheden waarmee je nu en later zelf loopbaankeuzes kunt maken. Jouw LOB-coach helpt je daarbij.