Leren gaat het best in een veilige en vertrouwde omgeving. Om dit te kunnen bereiken hebben we veel aandacht voor al onze leerlingen. De mentor/coach is op Zamenhof dan ook één van de belangrijkste personen voor iedere leerling. Dit is het eerste aanspreekpunt voor vragen of andere belangrijke dingen die spelen. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat er een goed contact is tussen docenten en leerlingen.

De eerste dagen op onze school staan daarom ook in het teken van kennismaken. Een leuk introductie programma zorgt ervoor dat je elkaar beter leert kennen. Daarnaast zullen de eerste weken in het teken staan van kennis maken. Met je nieuwe klasgenoten, maar ook met alle nieuwe docenten.

Het kan echter voorkomen dat je meer begeleiding nodig hebt om te komen tot de beste resultaten. Daar hebben we op Zamenhof ook een hele goede begeleiding ingericht. Samen zorgen we ervoor dat jij als leerling optimaal kan presteren.

Binnen het vmbo ondersteunen we leerlingen op een breed aantal punten. Dit kan zijn omdat je even niet zo lekker in je vel zit, maar ook omdat je dyslexie of dyscalculie hebt.

Ook binnen het vmbo is er een Multidisciplinair Ondersteuningsteam welke bestaat uit: de leerjaarcoördinator, het samenwerkingsverband, het wijkteam, de GGD en de leerplichtambtenaar.