Positive Behavior Support (PBS) is een manier van werken die we binnen Zamenhof gebruiken om gewenst gedrag van alle leerlingen te bevorderen. Goed gedrag kun je leren! En dat maakt leren leuk en de school een fijne plek!

 PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving te maken die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alles wat met gedrag te maken heeft in een school opgehangen kan worden.

Op Zamenhof hebben we daardoor drie woorden gekozen die voor ons hierin centraal staan. Het gaat bij ons om plezier, vertrouwen en respect!