In de praktijklessen leren de leerlingen basisvaardigheden. Stap voor stap in de les en daarna, via interne en externe stages, leren de leerlingen hun basisvaardigheden toe te passen en ontdekken ze wat ze goed kunnen en hoe hun talenten het beste tot hun recht komen. Daarin worden ze intensief begeleid en gecoacht door hun mentor/coach en in de bovenbouw ook nog door een stagecoach. De leerlingen van de klassen 1 en 2 krijgen alle praktijkvakken. Vanaf klas 3 wordt een profiel gekozen met praktijkvakken passend bij het uitstroomperspectief. Het uitstroomperspectief kan (Beschut) Werk, MBO of dagbesteding zijn. Onze praktijkvakken zijn: Koken, Hout (ook Schilderenen Metselen) Metaal bewerking (Lassen), Techniek, Motorvoertuigen, Groen (Bloemschikken, Pro Garden, Hovenierswerk), Zorg (Facilitair, Ouder- & Kindzorg, Op Jezelf, EHBO), Handvaardigheid (Schilderen, Textiel, Tekenen, enz.).

Om het geleerde in de praktijk te brengen bieden we interne stages en, op verschillende momenten in de week, arbeidstraining aan. Op dinsdagen gaan een aantal leerlingen (vanaf klas 3) mee naar een bouwbedrijf waar ze de kneepjes van het vak mogen leren, woensdagen kunnen leerlingen (vanaf klas 3) op ‘Klus’. Leerlingen doen, onder professionele begeleiding allerhande klussen in en om Leeuwarden. Op vrijdag bieden we een arbeidstrainingsproject aan. Leerlingen leren hier hoe het voelt om in een bedrijf werkzaam te zijn. Vanaf klas 4 gaan leerlingen steeds meer op stage.

Naast de praktijklessen bieden we (bijna) elke dag theorielessen aan. We noemen deze lessen AVO lessen: Algemeen Vormend Onderwijs. Taal, Rekenen, (Begrijpend) Lezen, Spelling, Wereldoriëntatie, Burgerschap, ICT- & Sociale Vaardigheden vormen de basis voor onze AVO lessen. We bieden deze vakken (voornamelijk) aan via de online methode Snappet.